Dębica, 26-07-2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. ZAPYTANIA NR EURODOM/ZO/1/07/2023 Z DNIA 14-07-2023 NA OPRACOWANIE AUDYTU ORAZ STRATEGII WZORNICZEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA EURODOM S.C.

URODOM S.C. KAROL POGODA, KRZYSZTOF SZOSTAK informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego  z dnia 14-07-2023r na opracowanie audytu oraz strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa EURODOM s.c. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


DECARD Sp. z o.o
ul. Sienkiewicza 11
38-100 Strzyżów

 

Uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość punktów.

Dębica, 14-07-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EURODOM/ZO/1/07/2023

W związku z realizacją projektu pn. Opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie EURODOM S.C. zapraszamy do składania ofert na:

Opracowanie audytu oraz strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa EURODOM S.C.

Wszelkie niezbędne informację znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe EURODOM/ZO/1/07/2023 :

  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  • Załącznik nr 3. Oświadczenie – wykaz ekspertów

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Oświadczenie – wykaz ekspertów